HOME
 
 
 
AGENDA
 EN
CONTACT
Nieuwe data voor 2017-2018
 
 
 
 
ARTIKELEN
 EN
LEZINGEN
NEW
English and Dutch Articles

 

 OPLEIDING CAELISTIS

 

LEZING ASTROLOGEN CONGRES SOESTERBERG 2015, NU MET FILM!

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Zwarte Lichten in de Astrologie van de 21e Eeuw en de Nieuwe Wetenschappelijke Paradigma

“In any given culture and at any given moment, there is always only one 'episteme' that defines the conditions of possibility of all knowledge, whether expressed in theory or silently invested in a practice.”

― Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences

                Als er  door een willekeurige groep mensen over de astrologie wordt gesproken, variëren de meningen van ‘geloof’ naar ‘scepsis’ tot ‘afkeer’.  In alle reacties ligt de overtuiging dat de astrologie niet ‘wetenschappelijk’ is. Maar deze overtuiging berust op de gangbare begrippen die tegenwoordig bij de term ‘wetenschappelijk’  horen. Deze begrippen worden bepaald door de paradigma of épistime die sinds de 17e eeuw heerst. De maatstaven van wat nu geaccepteerd wordt als ‘waarheid’ zijn dus betrekkelijk nieuw,  vanaf  de ‘wetenschappelijke revolutie’ van  de Renaissance in 1620 en de Moderne Tijd van 1800 tot het heden.  Dit paradigma  houdt onder andere in dat dingen afzonderlijk van elkaar kunnen worden gekend, is deductief (gaat van theorie naar praktijk), is betekenislos (geen ‘goddelijke’ plan). Ondanks verwoede pogingen door astrologen om proeven  te ontwikkelen en statistiek te verzamelen om de astrologie weer een plek te winnen binnen de wetenschap (het werk van Michel Gauquelin is het meest bekend), wordt astrologie toch nog als ‘pseudowetenschap’ bestempeld of als bijgeloof.

                Maar door de wetenschap van het kwantum fysica, ‘string theory’ en Nulpunt veld, is de oude wetenschappelijke paradigma op schroeven komen te staan. De invloed van Bewustzijn  op  het gedrag van sub-atomisch deeltjes, het onzichtbaar verbindend veld die wiskundig gezien aanwezig moet zijn in het universum,  lijkt meer op het wetenschappelijke paradigma van Aristoteles:  dat alles hangt samen, de microkosmos weerspiegelt de macrokosmos, gebeurtenissen en dingen hebben een  teleologische of doelgerichte aard.

De bovengenoemd filosoof,  Michael Foucault schreef al in de jaren zestig van de laatste eeuw over de noodzaak van een nieuwe wetenschappelijke  épistime. Mijn lezing gaat over de rol de astrologie van de 21e eeuw hierin kan spelen. Deze astrologie moet ook van de Nieuwe tijd zijn. Daarom zijn de Zwarte Lichten onmisbaar als aanduiders van het universele Bewust - Zijn. 

In de lezing zal ik eerst kort uitleg geven over de Zwarte Lichten, voorbeelden geven van horoscopen die geduid worden met en zonder de Zwarte Lichten, daarna de drie niveaus van Bewustzijn gecreëerd worden door de integratie van Zwarte lichten astrologie aangeeft bespreken en tenslotte een  enkel gedachten delen over astrologie en het nieuwe wetenschappelijke paradigma.

FILM OPNAME LEZING 18 APRIL 2015

 

Terug naar inleiding