HOME
 
 
 
AGENDA
 EN
CONTACT
Nieuwe data voor 2017-2018
 
 
 
 
ARTIKELEN
 EN
LEZINGEN
NEW
English and Dutch Articles

 

 OPLEIDING CAELISTIS

 

LEZING ASTROLOGEN CONGRES SOESTERBERG 2015, NU MET FILM!

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

BEROEPSOPLEIDING CAELESTIS

De opleiding in het kort:  meer informatie op Caelestis - school voor astrologie, bewustzijn & spiritualiteit

Caelestis heeft tot doel om onderwijs te verzorgen op het gebied van astrologie en spiritualiteit.  De opleiding onderscheidt zich m.n. hierin van andere astrologische opleidingen dat er niet uitsluitend wordt opgeleid tot het beheersen van het vak astrologie, Caelestis biedt eveneens een fundamentele basis voor zelfinzicht, bewustwording en kennis over ‘het pad van de ziel’. Door verschillende vakken aan te bieden wordt de student de mogelijkheid geboden tot een brede ontwikkeling van zichzelf. Caelestis is een beroepsopleiding, waar de studenten naast zelfontwikkeling eveneens worden opgeleid tot het beroep van spiritueel astroloog.

De school is opgericht vanuit de visie dat de tijd waarin we nu leven om een diep inzicht in het bestaan en de zingeving daarvan vraagt en bewustwording van Bewustzijn vraagt. Het beroep van astroloog vraagt daarom een nieuwe invulling. De ontwikkelingen van de afgelopen decennia binnen de astrologie hebben aangetoond dat de psychologische astrologie haar waarde heeft, maar dat de Zwarte Lichten astrologie veel meer de essentie omvat die aansluit bij de behoeften van deze tijd.

Astrologie is niet uitsluitend een zaak van aangeleerde kennis. Het is een esoterisch systeem waarbij gedegen kennis en een goede intuďtie hand in hand gaan. Inzicht in het fysiek functioneren van onszelf maakt dat we een gezonde geest in een gezond lichaam kunnen ervaren en onze plek letterlijk op aarde kunnen innemen.

Het modulaire karakter voor de gevorderden en de mogelijkheid om in latere leerjaren in te stromen, maken het mogelijk om onderwijs op maat te bieden.

 

Terug naar Inleiding