HOME
 
 
 
AGENDA
 EN
CONTACT
Nieuwe data voor 2017-2018
 
 
 
 
ARTIKELEN
 EN
LEZINGEN
NEW
English and Dutch Articles

 

 OPLEIDING CAELISTIS

 

LEZING ASTROLOGEN CONGRES SOESTERBERG 2015, NU MET FILM!

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Consulten Charlotte Wenner Agenda en contact Links
 
 Familieopstellingen en systemisch werk


De familie van herkomst vormt een energetisch systeem, dat een diepe invloed heeft op allerlei facetten in je leven. Vaak hebben problemen met relaties, mislukking in de carrière, gezondheids klachten, gevoelens van ontoereikendheid of organisatorisch problemen hun oorzaak op systemisch niveau.
 
Binnen elke familie bestaat er een collectieve ziel of geweten, waarin een aantal wetten gelden. Deze wetten dienen gerespecteerd te worden om de energie vrij te laten stromen. Als deze zogenaamde wetten van de Liefde worden overtreden, komen er blokkades of verstrikkingen in het systeem.

Verstrikkingen leiden niet alleen tot moeilijkheden in de huidige generatie, maar werken door in volgende generaties. Om de congruentie van elke systeem te waarborgen moeten er evenwicht heersen. Een gebrek of tekort bij een element in het systeem wordt gecompenseerd door aanvulling te halen bij een andere element in het systeem. Als er te weinig licht valt op één kant van een boom, zullen die takken afsterven. Maar de takken op de rest van de boom zullen steeds dichter op elkaar gaan groeien. De boom blijft groeien maar zijn groei wordt vervormd.

Door de familie- of organisatie systeem op te stellen komen de vaak pijnlijke gebeurtenissen weer in het licht. De oorspronkelijke kwelling, ontkenning, gemis wordt gezien. Offers die gemaakt zijn voor de Liefde worden geëerd, de natuurlijke orde wordt hersteld. Door alles onder ogen te zien, kunnen interventies toegepast worden om de natuurlijke wetten van de Liefde te laten gelden. Hiermee zullen alle leden van het systeem de verbeterde onderlinge verhouding ervaren. De Liefde is weer vrij om te stromen.

Je hoort natuurlijk bij nog meer systemen dan je familie van herkomst. Bijvoorbeeld de team of organisatie op je werk, je school, dorp of stad, je land van afkomst, je geslacht, je ras, de mensheid, de planeet, het Universum. Elementen uit je eigen leven zijn ook systemisch: het realisatie van je doelen, je creativiteit, je levensomstandigheden. Deze systemisch fenomeen kunnen opgesteld en onderzocht worden, om eventuele blokkades zichtbaar te maken en te herstellen.

Meer over Familieopstellingen
 
Terug naar Links